Dessi

De Stichting

Onze missie

Onze missie is ervoor te zorgen dat de kinderen van Deda kunnen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving. Hierbij zetten we onderwijs in als belangrijkste hulpmiddel voor het bouwen aan de toekomst van deze kinderen.

Onze werkwijze

Met de uitvoering van dit project wordt een fundament gelegd waarmee de gemeenschap in Deda verder kan bouwen aan een goede toekomst en de ervaring kan doorgeven aan de volgende generatie.  De educatieve verbeteringen en toegenomen hygiëne gaan de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en gezondheid van zowel leerlingen, docenten als de community in Deda aanzienlijk bevorderen.

Door middel van fondsenwerving hebben we uitvoering kunnen geven aan de bouw van een bibliotheek maar ook de inrichting daarvan. Uiteindelijk moeten alle basisvoorzieningen zoals schoon water, goed sanitair, elektriciteit en deugdelijk lesmateriaal gerealiseerd zijn. Door middel van directe contacten met de coördinator in Ethiopië worden de plannen besproken en uitgewerkt en gerealiseerd in samenwerking met lokale bedrijven.

Historie

Stichting Dessi is genoemd naar een analfabetische boerin uit Deda, Dessi Tuji. Zij bracht een zoon ter wereld die als een van de weinigen uit de regio de gelegenheid tot het volgen van onderwijs had. Tijdens het communistische regime moest hij uiteindelijk vluchten en kwam in Nederland terecht. Stichting Dessi is ontstaan uit de wens van Getachew Negate, de zoon van Dessi Tuji, om iets terug te doen voor de kinderen uit de regio.

Stichting Dessi Tuji is opgericht in juli 2017. Aan het project wordt al gewerkt vanaf 2015. Fondsenwerving werd gedaan in samenwerking met de stichting ISOB (www.isobfoundation.org). We gaan minimaal één keer per jaar naar Deda om het project te monitoren en problemen die ondervonden worden te bespreken, oplossingen te bedenken en waar mogelijk de uitvoering direct te begeleiden. Dit gaat in samenwerking met de directeur van de school, de gemeente, ouders en de Farmers Association. Ook is er ter plaatse een coördinator die het project doorlopend begeleidt.

Projecten

Onze projecten

Stroomvoorzieningen

Voor de leerkrachten, zodat zij ’s avonds zelfstudie kunnen doen en de lessen kunnen voorbereiden.

Bibliotheek gerealiseerd

Een studieplek voor jong en oud.

Opslag van regenwater

Er is een regenwateropslagtank gerealiseerd.

Project locatie

Het dorp Deda ligt vlakbij Debre Zeit, een stad ongeveer 60 km ten zuiden van Addis Abeba. De lokale basisschool is in 2002 opgericht door de lokale boerenvereniging (Deda Farmers Association) voor de kinderen van Deda en omgeving. Voorheen moesten deze kinderen dagelijks (!) urenlange afstanden afleggen om in een naburig dorp naar school te gaan. Dit had tot gevolg dat weinig kinderen naar school gingen. Nu gaan er bijna 1.800 kinderen naar de school in Deda. Iets meer dan de helft bestaat uit jongens.

De school in Deda heeft 6 klaslokaaltjes en een klein kamertje voor de leraren. Er zijn nog weinig onderwijsmiddelen en er is nog geen schoon water. Sanitaire voorzieningen zijn nauwelijks aanwezig en zeer slecht. De basisschool is al wel officieel erkend door de overheid die de lerarensalarissen betaalt en een jaarlijkse bijdrage geeft voor de aanschaf van schoolboeken en leermiddelen. Dit bedrag is een zeer welkome bijdrage maar absoluut onvoldoende om noodzakelijke middelen aan te schaffen en verbeteringen aan te brengen.

Samen met u kunnen we het verschil maken voor deze kinderen, en ze helpen bij het bouwen van een toekomst!