Project Mehal Meda

mehal meda

Project Mehal Meda

Op verzoek van “Radio Unite Ethiopia” uit Amsterdam , hebben we  een school in Mehal Meda  bezocht, ten noordoosten van Addis  in een bergrijke omgeving. De temperatuur is  er een stuk lager dan in Deda. Daar hebben we gesproken met de burgermeester, de directeur van de school,  de docenten en studenten. Jaren geleden zijn ze gestart met de bouw van een school. Het fundament ligt er maar toen was het geld op en de overheid wilde er geen geld insteken. De weinige schoollokaaltjes die ze hebben voldoen niet en er is nauwelijks onderwijsmateriaal.  Sport en spel zijn belangrijk voor de kinderen en ze willen de speeltuin die er is weer opknappen en een voetbalveld aanleggen. We hebben, uit privé middelen, 5.000 birr geschonken om een start te maken met het opknappen van de speelvelden.