Water

photo-1507537362848-9c7e70b7b5c1

Met inzet van ezeltjes en jerrycans worden de kinderen in Deda van water voorzien

WATER

Hoewel op een aantal fronten goed werk wordt gedaan door de mensen zelf, of met ondersteuning, is de situatie in veel gevallen nog schrijnend. Zoals de watervoorziening bijvoorbeeld. Ongeveer 500 kinderen van de Okiyoo (Deda) school  zijn verstoken van  water.  De regenval  in het gebied is niet voldoende, waardoor de wateropslagtank,  die  we twee jaar geleden   hebben laten plaatsen , te weinig capaciteit heeft om alle kinderen van water te voorzien.  Er MOET een duurzame  oplossing komen. Bij ons vertrek hebben we gezorgd voor een tijdelijke oplossing. De kinderen krijgen nu een half jaar lang elke schooldag water. Dit water komt van een waterpunt 5 kilometer verderop. Er zijn extra ezels en jerrycans ingezet om dit water te vervoeren. Kosten: 22.000 Birr (ongeveer € 700). Met de leerlingenraad van de Okiyooschool, de ouderraad en de directeur is afgesproken dat zij ondertussen onderzoek doen naar een definitieve oplossing. Ook de gemeente zal hier partij in moeten zijn. De supervisor van de ODA  zal vanuit Addis Abeba hierin mede een rol spelen.

Tijdens ons verblijf hebben wij veel steun gekregen van de supervisor van de ODA.  ODA is een belangrijk orgaan,  omdat het scholen in de gehele regio ondersteunt en verantwoording aflegt aan de overheid. Zo hebben we, op uitnodiging van de ODA, de boardingschool in Adama (Nazaret) bezocht. Hier verblijven ongeveer 500 van de beste studenten uit de regio Oromo.  Zij  krijgen onderdak,  eten en kwalitatief goed onderwijs. De lessen worden in het Engels gegeven (behalve de les Amhaarse taal). Maar ook hier is een groot tekort aan water! De wens is een E-learning programma   op te zetten. In Nederland gaan we in samenwerking met studenten en docenten van de Internationale School van Eindhoven en Amsterdam contacten leggen tussen leerlingen hier en in Adama.