Skip to main content
Toen we in november bij de Hidischool in Ethiopie waren zagen we dat er een knollenveld als voetbalveld lag. Voetballen en atletiek waren eigenlijk onmogelijk op dit grote veld.
Eenmaal thuis werden we door onze coördinator Getu benaderd, die op zijn beurt weer door de kinderen van de school was benaderd. Of we konden helpen met het bewerken van de grond om er een fatsoenlijk voetbalveld van te maken. Omdat we begrijpen dat sporten ook een belangrijk onderdeel van het opgroeien op school is hebben we ingestemd onder de voorwaarde dat ze bij zowel de school, de ouders en de gemeente aan zouden kloppen om er een gezamenlijk project van te maken. De gemeente heeft uiteindelijk ingestemd en heeft er voor gezorgd dat de graafmachines en personeel zijn geleverd. De ouders en de school leveren de extra handjes. Een mooi samenwerkingsproject! Aan stichting Dessi Tuji is een bijdrage van 30.000 birr gevraagd (ongeveer 520 euro) Wilt u dit project mede ondersteunen? Elke bijdrage is welkom om dit mooie project te realiseren.
Maak uw bijdrage over op NL09 INGB 0008 0218 55 t.n.v. Stichting Dessi Tuji ovv voetbalveld.