Skip to main content

Onze missie

Onze missie is ervoor te zorgen dat de kinderen van Deda, Hidi en Mehal Meda kunnen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving. Hierbij zetten we onderwijs in als belangrijkste hulpmiddel voor het bouwen aan de toekomst van deze kinderen.

Ieder kind
verdient de kans
om zich te ontwikkelen.

Onze werkwijze

Met de uitvoering van diverse projecten wordt een fundament gelegd waarmee de gemeenschappen in Deda, Hidi en Menz verder kunnen bouwen aan een goede toekomst en hun ervaring doorgeven aan de volgende generaties. De educatieve verbeteringen en toegenomen hygiëne gaan de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en gezondheid van zowel leerlingen, docenten als de communities in Deda, Hidi en Menz aanzienlijk bevorderen. Door middel van fondsenwerving hebben we uitvoering kunnen geven aan de bouw van een bibliotheek maar ook de inrichting daarvan. Uiteindelijk moeten alle basisvoorzieningen zoals schoon water, goed sanitair, elektriciteit en deugdelijk lesmateriaal gerealiseerd zijn. Door middel van directe contacten met de coördinator in Ethiopië worden de plannen besproken en uitgewerkt en gerealiseerd in samenwerking met lokale ondernemers en bedrijven.

Historie

Stichting Dessi is genoemd naar een analfabetische boerin uit Deda, Dessi Tuji. Zij bracht een zoon ter wereld die als een van de weinigen uit de regio de gelegenheid tot het volgen van onderwijs had. Tijdens het communistische regime moest hij uiteindelijk vluchten en kwam in Nederland terecht. Stichting Dessi is ontstaan uit de wens van Getachew Negate, de zoon van Dessi Tuji, om iets terug te doen voor de kinderen uit de regio. Stichting Dessi Tuji is opgericht in juli 2017. Aan het project wordt al gewerkt vanaf 2015. We gaan minimaal één keer per jaar naar Deda om de projecten te monitoren en problemen die ondervonden worden te bespreken, oplossingen te bedenken en waar mogelijk de uitvoering direct te begeleiden. Dit gaat in samenwerking met de directeur van de school, de gemeente, ouders en de Farmers Association. Ook is er ter plaatse een coördinator die het project doorlopend begeleidt.