Skip to main content
In het eerste kwartaal van 2023 zijn we druk bezig geweest met het schrijven van het projectplan “de ROEP om water”. Dit is een omvangrijk project omdat er diepe putten geslagen moeten worden en om het water bij de mensen te krijgen moeten er leidingen en watertappunten aangelegd worden.
Korte samenvatting van het projectplan:
Veilig drinkwater, irrigatiewater én gezondheidszorg spelen een cruciale rol in alle facetten van het leven van de inwoners van de rurale dorpen Hidi, Borora en Dhadha. Stichting Dessi Tuji zet zich, samen met de Worku Kliniek, in voor schoon drinkwater, goede hygiëne en werkend sanitair met als doel een gezonde leef- en leeromgeving te creëren. Zij doet dat via lokale ondernemers en samen met de community en het federale Adea Woreda Water Resources and Energy bureau.
De samenleving maakt gebruik van zeer vervuild water uit de rivier Mojo, het Hora Kilole meer en ondiepe putten om te drinken en het land te voorzien van water. De druk op de beschikbare watervoorraden neemt enorm toe. Door de aanhoudende droogte is 90% van de huidige ondiepe waterputten niet meer te gebruiken.
Het Adea Woreda Water Resources and Energy bureau heeft uitgebreid onderzoek gedaan in dit gebied om tot een duurzame watervoorziening te komen.
Door het slaan van een boorput van 300 meter diep, graafwerkzaamheden, aanschaf van materialen en vervoer hiervan naar het projectgebied, aanleg van een waterleiding en een watertoren wordt de toegang tot schoon water vereenvoudigd.
Door de gemeenschap te betrekken zullen zij zich verantwoordelijk voelen voor de uitvoering en goede afloop van het project.
Vanuit de stichting zullen we hierbij aanwezig zijn. Een goed opgeleide toezichthouder zal aangewezen worden. Mensen uit de gemeenschap worden opgeleid voor het onderhoud van het project en het eerlijk verdelen en efficiënt gebruik maken van het water.
Wij zijn op zoek naar bedrijven en organisaties die dit project willen ondersteunen en sponsoren.
Hebt u ideeën mail ons dan naar info@stichtingdessi.org.