Skip to main content

Het is weer tijd om bomen te planten!!

De vakanties beginnen en het is dan ook weer tijd om bomen te planten want het is ook regentijd.

In 2021 zijn we voor het eerst bomen gaan planten bij de Okiyoo school. De boompjes groeien goed maar hebben natuurlijk tijd nodig om tot mooie grote volwassen bomen uit te groeien. We hebben toen al gezegd dat we elk jaar meer bomen erbij planten. Zo ook in 2022, toen zijn er 250 bomen bij geplant bij de Okiyoo school.

Waarom is het goed om bomen te planten?

Een boom produceert zuurstof
Een boom geeft schaduw
Een boom zorgt voor verkoeling
Een boom zorgt voor bodemleven
Een boom trekt vogels en insecten aan

Maar het planten van bomen is ook belangrijk om ontbossing tegen te gaan en erosie van de bodem te voorkomen.

Nieuw dit jaar, vooruitlopend op het voedselproject dat ontwikkeld wordt, is het planten van fruitbomen zoals appels, banaan, sinaasappels, mango, papaya en avocado. De bomen worden ook geplant bij de scholen zodat de kinderen zeker volgend jaar al hun eigen fruit voor tussen de middag kunnen plukken. We hopen op een succesvolle oogst en dat er de komende jaren ook fruit over blijft zodat dit verkocht kan worden en de opbrengsten terugvloeien naar de school en dus naar de kinderen om het voedselproject uit te breiden.

Voor 2023 gaan we 100 bomen en 100 fruitbomen voor de Okiyoo school, 100 bomen en 100 fruitbomen voor de Hidischool bijplanten. Maar ook voor de school in Mehal Medah gaan we dit jaar voor het eerst 100 bomen en 100 fruitbomen planten. Totale kosten voor dit project is € 3.750. Dat is gemiddeld € 6,25 per boom.

We rekenen weer op uw steun voor dit mooie en vruchtbare project!

 

Maak uw bijdrage over naar NL09 INGB 0008 0218 55 t.n.v. Stichting Dessi Tuji ovv fruit en bomen.

Of gebruik de doneerknop op deze website of gebruik de QR code