Skip to main content

Onderwijs is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Te veel kinderen in Hidi, Deda en Borora gaan helaas nog steeds niet naar school. Stichting Dessi Tuji zet onderwijs in als belangrijkste hulpmiddel voor het bouwen aan de toekomst van deze kinderen.

De (fruit)bomen zijn allemaal geplant in de vakantieperiode mede dankzij u maar nu beginnen de scholen weer. In 2022 hebben we 130 kinderen van uniformen en schoolmaterialen kunnen voorzien. Dat was een enorme uitdaging die we met elkaar zijn aangegaan met als eindresultaat 130 blije kinderen in de schoolbanken!

Ook dit jaar zijn er kinderen die onderwijs moeten missen door gebrek aan een uniform en schoolmaterialen zoals boeken, schriften, pennen en potloden.
Momenteel gaat het om schoolmaterialen voor 60 kinderen die naar de Okiyoo school zouden kunnen gaan, 80 kinderen voor de Hidi school en 25 kinderen voor de Hora Kilelo school en nog 25 kinderen voor de Borora school. De schoolmaterialen worden lokaal ingekocht, de kosten bedragen € 10,00.

Ook is er voor 130 kinderen in de regio nog een uniform nodig. Het schooluniform wordt door het lokale naaiatelier gemaakt en kost (omgerekend) € 28,00. Ook hiervoor is uw bijdrage meer dan welkom op rekening nummer NL09 INGB 0008 0218 55 t.n.v. Stichting Dessi Tuji o.v.v. naar school of via online doneren op deze website.