De bouw van de bibliotheek bij de Okiyooschool

Om kinderen nog meer aan de school te binden hebben wij in 2016 een bibliotheek laten bouwen in samenwerking met een lokale ondernemer. Met donaties uit Nederland is dit mogelijk gemaakt. Waarom is een bibliotheek zo belangrijk?

  1. Leerlingen hebben toegang tot een leesruimte waar ze rustig kunnen studeren  en zich voorbereiden op de landelijke examens.
  2. Leraren kunnen zichzelf bijscholen met behulp van extra studieboeken en  naslagwerken in de bibliotheek. Hierdoor zal het leerproces verbeteren.

Als de kinderen uit school meteen naar huis zouden gaan moeten zij eerst helpen op het land of in de huishouding. Pas in de avonduren kunnen zij hun studieboeken oppakken maar om 19.00 uur is het al donker. De huisjes hebben geen elektra en lezen bij een kerosinelamp is ongezond en het gevaar op brandwonden is groot.

Het doel van de bibliotheek is om kinderen beter toegang tot het basisonderwijs te geven, kwalitatief beter onderwijs te geven alsook het verhogen van de algemene ontwikkeling van zowel docent als leerling. Maar ook betere doorstroming naar het voorgezet onderwijs waardoor weer meer kans op een baan.