Drinkwater is van levensbelang!

In 2022 hebben we een actie gehouden voor drinkwater. Voor 70 euro per maand kunnen we de kinderen en docenten van de Okiyoo school op schooldagen van 1 liter water voorzien. Er is toen geld ingezameld waarmee we de kinderen en docenten voor een jaar van water konden voorzien. Maar helaas, door klimaatverandering is Ethiopië wederom extra getroffen door droogte, waardoor mislukte oogsten en hongersnood. Voorheen kon nog water uit een redelijk dichtbij zijnde put gehaald worden. De put is echter opgedroogd en nu moeten ze kilometers verderop water halen. Omdat het water met jerrycans met paard en wagen gehaald wordt kost dit veel tijd. Een aantal kinderen helpen Getu (onze coördinator ter plaatse) met het halen van water waarmee zij ook weer kostbare schooltijd verliezen.

Eerder is er vanuit de community een verzoek  gedaan voor het aanleggen van een waterleiding en het slaan van putten. De kosten hiervoor zijn echter zo hoog dat we hieraan alleen kunnen bijdragen als er grote sponsors/bedrijven in Nederland hieraan mee willen werken.

Het voordeel van een waterleiding is dat deze ook voor irrigatie gebruikt kan worden en dus wat meer zekerheid op voedsel geeft.

Maar zolang dit nog niet gerealiseerd is zal er water bij de nog beschikbare watertappunten of waterputten gehaald moeten worden. Ook de Hidischool kampt met dezelfde problemen en dat betekent dat er nog meer geïnvesteerd moet worden om het gebied Deda en Hidi van water te voorzien.

Dus helpt u mee? Elk bedrag is welkom. Laten we deze uitdaging samen aangaan!!

U kunt uw bijdrage overmaken op NL09 INGB 0008 0218 55 t.n.v. Stichting Dessi Tuji
o.v.v. Drinkwater
Of via de QR code