Schoolmaterialen en uniformen voor de allerarmsten

In 2022 stonden we voor de uitdaging om 130 kinderen in Deda en Hidi te voorzien van schoolmaterialen en uniformen. Wanneer kinderen geen uniform hebben worden ze in principe niet toegelaten tot de school. Omdat de scholen materiaal ontberen moeten de kinderen ook zelf voor schriftjes en pennen en potloden zorgen. Een deel van de ouders kan dit gelukkig aanschaffen voor hun kinderen. Maar er zijn ouders die dit niet kunnen betalen of bijvoorbeeld slechts voor één van de drie of meer kinderen die zij hebben. Ook zijn er weeskinderen die soms wel binnen de familie opgevangen worden maar die krijgen geen prioriteit om naar school te gaan.

Hoewel we de doelstelling van 130 kinderen, dankzij onze sponsors, hebben gehaald zullen er elk jaar weer nieuwe kinderen bij blijven komen voor wie het niet is weggelegd om naar school te gaan.

De doelstelling van onze stichting is zoveel mogelijk kansarme kinderen van onderwijs te voorzien.

Het is goed om te weten dat de uniformen worden gemaakt in het lokale naaiatelier in Hidi. Ook de schoolmaterialen worden in Bishoftu-Debre Zeit gekocht zodat de lokale economie hiervan kan profiteren.

We hebben een prachtig resultaat behaald mede dankzij de sponsoren maar we zijn natuurlijk nog niet klaar. Dit is een van de projecten die voorlopig nog niet afgerond is. Onze coördinator ter plaatse, Getu Yami, houdt ons op de hoogte van het aantal kinderen dat geen mogelijkheid heeft naar school te gaan. Zo kunnen we sneller reageren en zorgen dat de betreffende kinderen voorzien worden van een uniform en schoolmateriaal. De kosten bedragen € 38,- voor een uniform en schoolmaterialen.

Dus helpt u mee? Elk bedrag is welkom. Laten we deze uitdaging samen aangaan!!

U kunt uw bijdrage overmaken op NL09 INGB 0008 0218 55 t.n.v. Stichting Dessi Tuji
o.v.v. kind naar school
Of via de QR code